Penzion Olomouc
Rodinné ubytování v srdci Hané

Výlety a nákupy

Turistické menu

Katedrála svatého Václava

Katedrála představuje výraznou dominantu města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška 100,65 metrů z ní činí druhou nejvyšší kostelní věž v České republice a nejvyšší novogotickou věž v České republice. V katedrále je také umístěn největší zvon na Moravě Sv. Václav.

Uvnitř se nalézá například renesanční kaple svatého Stanislava s bronzovým náhrobkem biskupa Kuena a mramorový náhrobek posledních olomouckých Přemyslovců. Na severní straně chrámu je velká novogoticky upravená kaple sv. Cyrila a Metoděje, gotickou sakristií se dá projít do rovněž gotické křížové chodby, s níž sousedí kaple sv. Jana Křtitele.

Fresková výzdoba je dílem Jana Kryštofa Handkeho.

Univerzita Palackého v Olomouci

Vznikla 22. prosince 1573 udělením příslušných práv dosavadní olomoucké koleji Tovaryšstva Ježíšova. Vysokoškolská výuka začala o tři roky později. V době stavovského povstání univerzita na čas zanikla, ale byla obnovena v roce 1621. V roce 1778 byla moravská univerzita na čas přestěhována do Brna, ale v roce 1782 vydal císař Josef II. dekret, kterým se univerzita přenesla zpátky do Olomouce, zároveň však byla degradována na akademické lyceum (podle dekretu měly být univerzity pouze ve Vídni, v Praze a ve Lvově). V roce 1827 bylo učení znovu povýšeno na univerzitu pojmenovanou C. k. Františkova univerzita v Olomouci. V roce 1860 císař František Josef I. dekretem univerzitu zrušil, v Olomouci zůstala pouze samostatná teologická fakulta, která se stala pojítkem mezi starou univerzitou a univerzitou dnešní, obnovenou až v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. Vzhledem k takto přerušenému olomouckému univerzitnímu vývoji došlo v roce 1919 při založení univerzity v Brně k vydání zákona č. 50/1919 Sb.z.n., kterým byla Masarykova univerzita označena za druhou českou univerzitu.

Radnice s orlojem v Olomouci

Budova radnice se nachází na Horním náměstí a je symbolem tehdejšího královského hlavního města. Olomoucká radniční věž vznikala současně jako budova radnice, a to ve 20. letech 15. století. Součástí severní fasády je orloj tvořený výklenkem s lomeným obloukem. Je zdoben mozaikou, která je složena z medailonů znázorňujících charakteristické práce pro jednotlivé měsíce v roce. Na vrcholu výklenku je znázorněn motiv Jízdy králů.

Sloup Nejsvětější Trojice a morový sloup

Sloup Nejsvětější Trojice je od roku 2000 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Byl postaven v barokním slohu v letech 1716–1754 jako projev díků za přečkanou morovou epidemii. Nachází se na Horním náměstí v Olomouci. Morový Mariánský sloup je barokní stavba na Dolním náměstí. V roce 1995 byly oba sloupy se souborem několika barokních kašen vyhlášeny Národní kulturní památkou.

Kartouzka zřícenina kláštera

Dodnes se z původního kláštera mnišského řádu kartuziánů založeného roku 1378 v Tržku u Olomouce zachovaly pouze základy. Vykopávky kláštera a husitského opevnění se nachází v Dolanech, kam byl klášter přemístěn v roce 1388.

ZOO na Svatém Kopečku

Zoologická zahrada v Olomouci na Svatém Kopečku je vyhledávaným místem rekreace a odpočinku. I přes její vzdálenost (více než 10 km od centra Olomouce) je oblíbeným místem turistů. Místní podmínky jsou velmi příznivé a vyhovují jak turistice, cykloturistice, houbaření, tak i rekreaci a běžkovému lyžování.

Zámek Velká Bystřice

Zámek byl postaven v druhé polovině 14. století. Byl přebudován nejprve na renesanční zámek, později sloužil jako pivovar a kancelářské místnosti s úřednickými byty. V 17. století byl opraven a rozšířen v barokním slohu. Roku 1945 byl pivovar zrušen a zámek sloužil pouze jako sklad a byty. Od poloviny 70. let 20. století je zámek zrekonstruován a donedávna sloužil jako hotel. Nachází se ve středu města Velká Bystřice (asi 6 km od Olomouce).

Vila Františky Lipčíkové

Půvabná vila postavená v kubistickém slohu je kulturní památkou, která v současné době slouží jako sídlo Knihovny města Olomouce. Vznikla spojením a přestavbou dvou domů. Stavba byla zahájena v říjnu 1918.

Galerie Caesar

Galerie Caesar vznikla v roce 1991 z iniciativy a finanční podpory členů Spolku olomouckých výtvarníků a jejich přátel ve spolupráci s městem Olomouc. Nachází se v přízemí olomoucké radnice a při příležitosti prohlídky této galerie zde můžete navštívit také kavárnu vybudovanou v přilehlých prostorech. Prezentováno je současné umění, výstavy českých i zahraničních umělců, ale také díla mladých, začínajících či neznámých autorů.

Kostel sv. Mořice

Pozdně gotický trojlodní kostel svatého Mořice s křížovou klenbou byl založen roku 1257 a je považován za jeden z největších moravských chrámových prostorů. V kostele se nachází barokní varhany, které jsou označovány za největší v České republice a patří k největším varhanám v Evropě. V roce 1995 byl kostel prohlášen Národní kulturní památkou.

Vila Eduarda Hamburgera

Tato olomoucká vila patří k nejhonosnějším stavbám a byla postavena na pozemcích po odstraněných hradbách mezi západním okrajem historického města a parkovým okruhem. Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2001, kdy byla obnovena fasáda s rozsáhlou štukovou výzdobou a střecha. Tento dům můžete nalézt v samém centru Olomouce.

Klášter premonstrátů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie – HRADISKO

Klášterní Hradisko je velkolepý klášterní komplex nacházející se 1,5 km severovýchodně od centra Olomouce. Střed komplexu tvoří vysoká hlavní věž, k níž se po západní straně připojuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Klášter je jedinečnou barokní stavbou a jeho součástí je i severní zahrada a hospodářský dvůr se starou zahradou na jihovýchodě. Od roku 1802 klášter slouží jako vojenská nemocnice.

Mauzoleum slavných biskupů

Kostel sv. Václava se začal stavět před rokem 1107 a roku 1131 byl vysvěcen. Kostel byl místem, kde se odehrávaly důležité dějinné události, např. prohlášení uherského krále Matyáše Korvína za českého krále. V katedrále svatého Václava můžete navštívit po rekonstrukci zpřístupněné mauzoleum slavných biskupů, kde se nachází hrobky, sarkofágy, fresky, nábytek i sochy.

Přemyslovský hrad

Olomoucký hrad patří k nejvýznamnějším hradním areálům v Česku a je národní kulturní památkou. První zmínka o hradu pochází z roku 1055. Nástěnné malby tohoto románského biskupského paláce patří k nejkvalitnějším dochovaným památkám pozdně gotického a raně renesančního malířství na Moravě. Nachází se na tzv. Václavském pahorku v historickém centru Olomouce a je také místem neobjasněné vraždy posledního Přemyslovce Václava III. Součástí hradu je Arcidiecézní muzeum založené v roce 1998.

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

Svatý kopeček je významné křesťanské poutní místo a je vzdálené asi 10 km od centra Olomouce. Roku 1629 se tu podle pověsti zjevila olomouckému kupci Janu Andrýskovi Panna Marie, a proto jí zde postavil kapli. Kaple ale kapacitně poutníkům nestačila, a tak se v roce 1669 započala stavba dnešního barokního kostela Navštívení Panny Marie s dvouvěžovým průčelím. K budově chrámu po stranách přiléhají boční křídla s atikou nesoucí sochy 12 apoštolů a 2 světců. Za kostelem se nachází ambit a kaple Panny Marie.

Svatý Kopeček u Olomouce - safari a vyhlídkové jízdy vláčkem mezi volně puštěnými zvířaty

Olomoucká zoo se nachází v podhůří Nízkého Jeseníku. Na ploše 42 ha chová přibližně 350 druhů zvířat v 1 700 kusech. V samém srdci zahrady se tyčí 32 m vysoká vyhlídková věž, z níž můžete pozorovat okolí Olomouce včetně nedaleké baziliky na Svatém Kopečku. Jako jediná v ČR množí lvy berberské a je úspěšná v odchovu obou druhů mravenečníků. Za zmínku určitě také stojí společný výběh medvědů a vlků, průchozí výběhy klokanů nebo makaků. Stejně je tomu i u mořských akvárií a 5 pavilonů (pavilon žiraf, opic, šelem, netopýrů a jihoamerický pavilon). Unikátní ukázku propojení světa lidí a zvířat přinesla stavba prvního safari na Moravě. Zvířata zde získala mnohem větší prostor a žijí v prostředí, které se co nejvíce podobá přírodě. Pro děti je přímo v areálu umístěno nejen dětské hřiště, ale i lanové centrum Lanáček. Zajímavostí je vyhlídková jízda areálem v zoovláčku v blízkém kontaktu se zvířaty. Ten jim je umožněn ve výběhu ovcí, koz a lam.

Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyně se nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Jeskyně sloužila před více než 31 000 lety jako rituální pohřebiště kromaňonskkého člověka a je nejsevernějším sídlištěm moderních lidí rodu Homo sapiens sapiens v Evropě. Expozici o Kromaňoncích můžete zhlédnout v Dómu mrtvých, která představuje rituální obřad s figurínami pravěkých lidí.

Javoříčské jeskyně

Unikátní podzemní prostory v jedné z našich nejkrásnějších jeskyní jsou pokryty velkolepou krápníkovou výzdobou mnoha forem a barev a představují několik kilometrů dlouhý jeskynní systém s mohutnými dómy, chodbami a propastmi. Javoříčské jeskyně se nacházejí nedaleko hradu Bouzov. Za zhlédnutí stojí Dóm gigantů s mamutími rozměry krápníků, jezírky s jeskynními perlami, záclonami a sintry bílé a červené barvy. Půvabná je také Pohádková jeskyně či Síně tisíců brček.

Litovelské Pomoraví

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je území podél horního toku řeky Moravy mezi městy Olomouc, Litovel a Mohelnice. Tato oblast je komplexem lužních lesů a mokřadních luk s tůněmi. Litovelským Pomoravím vede řada značených cyklostezek, nejznámější je Moravská stezka, která je doprovázena naučnou stezkou Luhy Litovelského Pomoraví. Pro své mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno i několik menších zvláště chráněných území.

Svatý Kopeček u Olomouce – Bazilika Navštívení Panny Marie

Svatý kopeček je významné křesťanské poutní místo a v dnešní době je cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdcem farnosti. Je vzdálené asi 10 km od centra Olomouce a rozkládá se na úpatí Hrubého Jeseníku v nadmořské výšce 382 m. n. m. Roku 1629 se tu podle pověsti zjevila olomouckému kupci Janu Andrýskovi Panna Marie, a proto jí zde postavil kapli. Kaple ale kapacitně poutníkům nestačila, a tak se v roce 1669 započala stavba dnešního barokního kostela Navštívení Panny Marie s dvouvěžovým průčelím. K budově chrámu po stranách přiléhají boční křídla s atikou nesoucí sochy 12 apoštolů a 2 světců. Za kostelem se nachází ambit a kaple Panny Marie.

Hanácký skanzen v Příkazech

Obecně nazývaný „Hanácké skanzen“ je souborem staveb lidové architektury v Příkazech a je svědkem jedinečného hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané, kterou představují zejména 4 špaletové stodoly z 1. poloviny 19. století a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z r. 1875, na něž navazují zahrady se starými ovocnými stromy. Bohatý mobiliář skanzenu Vám přiblíží pohled na život na Hané, zejména v období přelomu 19. a 20. století. Zajímavým doplněním komentovaných prohlídek jsou např. tradiční dny hliněného stavitelství, interaktivní ukázky tradiční sklizně a výmlatu, kdy si sami můžete vyzkoušet tyto dříve běžné práce venkovanů.

Hrad Bouzov

Romantický hrad Bouzov byl založen na přelomu 13. a 14. století. Nachází se v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka a v roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty i historickým nábytkem. Dnešní podobu typického romantického sídla s arkýři, cimbuřími, střílnami a chrliči získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1895–1910. Velmi zajímavé jsou 2 funkční padací mosty a padací mříž, které můžete spatřit v provozu při slavnostních příležitostech. Pokud se vydáte na tento kouzelný hrad, jistě zavzpomínáte na mnoho pohádek či historických filmů, ve kterých si hrad zahrál svou roli.

Hrad Sovinec

Nejrozsáhlejším hradním komplexem Nízkého Jeseníku v okrese Bruntál je hrad Sovinec. Tento největší moravský hrad pochází z konce 13. stol. a leží 18 km severně od Šternberka. Poblíž hradu se nachází empírový kostel sv. Augustina z roku 1845. Za husitských válek se hrad Sovinec stal významnou husitskou pevností. Ke konci 2. světové války hrad vyhořel, v současnosti je částečně zrekonstruován. Na hradě jsou pořádány kulturní akce (vystoupení šermířských skupin, divadelních souborů a hudebníků) nebo ukázky tradičních řemesel.

Hrad Helfštýn

Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších hradů střední Evropy. Od Olomouce je vzdálen asi 35 km. Hrad byl postupně zdokonalován a nikdy nebyl dobyt. Od 19. století je turisticky a památkově významným objektem. V areálu hradu bývají pořádány různé kulturní a společenské akce.

Hrad a zámek Úsov

Je jedním z nejstarších dochovaných severomoravských hradů. Koncem 17. století byl přestavěn na zámek a roku 1898 bylo na zámku založeno Lovecko-lesnické muzeum v Úsově, které je ojedinělou sbírkou na území celé střední Evropy. K vidění jsou zde sbírky trofejí z výprav Lichtenštejnů do Afriky, dále pak trofeje našich savců a ptactva. Nechybí zde ani kolekce kuriózních pytláckých zbraní a loveckých pušek.

Hrad Šternberk

Hrad Šternberk byl založen v polovině 13. století. Původně sloužil jako obranné středověké sídlo a byl často přestavován a rozšiřován. Hrad je velmi bohatě zdroben od gotiky až po secesi. Můžete zde vidět dřevěné trámové stropy, řadu kleneb a kazetové stropy. Vzácná je sbírka původních renesančních a barokních kachlových kamen a nejcennější památka, Šternberská madona v hradní kapli.

Loštice - muzeum tvarůžků

Tradiční tvarůžky jsou pokládány za jedinečnou specialitu Loštic a mají svou bohatou historii, která sahá až do 16. století. Muzeum bylo otevřeno v roce 1994 v místě, kde byly tvarůžky původně vyráběny. Prohlídka dokumentuje mletí a lisování tvarohu, vlastní výrobu i výrobce.

Čechy pod Kosířem - muzeum kočárů a hasičské muzeum

Muzeum historických kočárů bylo v České republice otevřeno v roce 2009. Můžete zde vidět řemeslné práce našich předků, které jsou odkazem pro další generace. Muzeum kočárů bylo postaveno v místě bývalé továrny na hasicí stříkačky. Z celého komplexu budov zůstala pouze jedna, v níž nyní sídlí hasičské muzeum. Bylo otevřeno v roce 2000 při 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Čechách pod Kosířem.

Litovel - Hanácké Benátky, pivovar

Hanácké Benátky v Litovli jsou tradiční celoměstskou kulturní akcí s bohatým programem. Vystupují zde hudební skupiny různých žánrů, jsou pořádány hry a soutěže pro děti, jízda na pramici pod náměstním, jarmark a farmářské trhy. Nechybí zde divadlo ani večerní ohňostroj.

Pivovar Litovel vznikl v roce 1291. Od roku 1770 je v Litovli nový společný pivovar se sladovnou. Když po 100 letech kapacitně nestačil poptávce, vznikl roku 1814 nový Měšťanský pivovar. V 30. letech 20. století byla vystavěna varna, ve které se litovelské pivo vaří dodnes. Pivovar prošel rozsáhlou modernizací a je živou historií pivovarnictví.

Náměšť na Hané – zámek

Panství bylo v roce 1726 koupeno Harrachy, jejich sídlem byl Dolní zámek. V roce 1766 došlo ke stavbě nového zámku – Horní zámek, který byl vybudován v nejmodernějším stylu raně klasicistního „moravského“ baroka. Zámek leží v kruhovém parku a severně od něj stojí stará zámecká kaple Nejsvětější Trojice, která byla postavena v roce 1672. Dnešní empírovou podobu má od roku 1834. V areálu se nachází i empírová hrobka Kinských vybudovaná v roce 1871. Zámek je nyní majetkem Městyse Náměšť Hané.

Velké Losiny - ruční papírna, muzeum papíru, zámek

Jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří jsou právě Velké Losiny, které jsou známé svou historií a řadou cenných kulturních památek. Jednou z nich je ruční papírna – původně žerotínská manufaktura na výrobu papíru, pracuje nepřetržitě od konce 16. století. Je jediná svého druhu v ČR. V areálu této národní kulturní památky se nachází také Muzeum papíru, vybraná pracoviště výrobního provozu, reprezentační prodejna i stylová restaurace.

Zámek ve Velkých Losinách stojí na místě, kde byla původně gotická vodní tvrz. Od roku 1496 bylo losinské panství majetkem pánů ze Žerotína a následně bylo po třech staletích prodáno Lichtenštejnům, kteří ho vlastnili až do roku 1945. Mobiliář zámku představuje jedinečný soubor vzácných uměleckých předmětů z původních žerotínských sbírek. Objekt je jedním z nejlépe zachovaných renesančních staveb na Moravě, tak jako i jeho interiér.

Zábava a sport v okolí olomouce

Za kulturními zážitky se můžete vydat do některého z divadel (Moravské divadlo, Divadlo hudby, Divadlo Konvikt, Divadlo Tramtarie, Kašpárkova říše, Divadlo na cucky, Divadlo na Šantovce, Pastische filmz nebo Slovanský tyátr) či kina (Kino Metropol, Multikino CineStar, Premiere Cinemas). Dále můžete navštívit symfonický orchestr Moravské filharmonie. Pokud jste milovníky umění, můžete zavítat do některé z galerií nebo do muzea (Arcidiecézní muzeum, Arcibiskupský palác, Vlastivědné muzeum, Muzeum umění, Letecké muzeum, Veteran Arena, Železniční muzeum, Muzeum Olomoucké pevnosti). V okolí Olomouce se pak nachází Muzeum tvarůžků, Muzeum kočárů, Veterán muzeum, Hasičské muzeum, Skanzen Příkazy a Distillery Land.

Ve volném čase Olomouc nabízí množství sportovních aktivit. Jsou zde koupaliště, aquapark, tenisové kurty, squash, badminton, bowling, kuželky, wellness, fitness, bruslení, golf i minigolf, jezdectví a agroturistika, cyklistika, také množství adrenalinových sportů, vyhlídkové lety a lety balónem nebo lyžařské areály (Kouty nad Desnou, Lyžařský areál Kladky a Ski areál Hlubočky). Pokud jste fotbaloví nadšenci, můžete navštívit fotbalové utkání SK Sigmy Olomouc, která je moravským fotbalovým klubem a tradičním účastníkem 1. české fotbalové ligy. Byla založena v roce 1919 a jejím největším úspěchem bylo získání českého poháru a českého Superpoháru v roce 2012.

Od ruchu velkoměsta si můžete odpočinout nedaleko centra města v parcích. Za zábavou se můžete vydat také do zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Pěší turisté a cyklisté určitě rádi využijí trasy Litovelského Pomoraví nebo naučné stezky Velký Kosíř, která končí v lázních Slatinice, kde se nachází i automobilové muzeum veteránů.

Golf club Olomouc - Dolany Véska

Rozprostírá se uprostřed zalesněné krajiny na úpatí Nízkého Jeseníku. Osmnáctijamkové mistrovské hřiště par 72 s prostornými odpališti, širokými fairwayemi a velkými tvarovanými greeny poskytuje kompletní zázemí nezbytné pro hru, výuku golfu a trávení volného času. Veřejnosti je také přístupné devítijamkové hřiště par 27 a rozsáhlé cvičné plochy.

Ecce Homo Šternberk - závody do vrchu

Jedná se o tradiční závody automobilů a motocyklů, které jsou pořádány více než 100 let. V nejvyšším bodě trati má silnice 633 metrů nad mořem. První závod do vrchu ECCE HOMO se uskutečnil v roce 1905.

Aquapark Olomouc

Areál olomouckého aquaparku se nachází v lokalitě „Pod Vlachovým“ v přímém sousedství Obchodního a zábavního parku Haná poblíž silniční výpadovky na Brno a rozkládá se na celkové vodní ploše 1200 m² (z toho polovina je zastřešená). Vnitřní část zahrnuje také adrenalinový space-bowl a součástí bazénů je spousta tradičních vodních atrakcí včetně proudového kanálu, vodního děla, chrličů a různých masážních trysek. Součástí venkovní plochy je také standardní 25metrový bazén se 3 plaveckými dráhami. K Vaší zábavě určitě také přispěje zřejmě nejdelší tobogán v ČR, který je sjízdný v délce 123 metrů na nafukovacích duších.

Beerfest Olomouc

Pokud jste milovníky piva, v hanácké metropoli Olomouc můžete na přelomu května a června navštívit pivní festival zvaný „Beerfest Olomouc“. Lákavý je určitě zajímavým programem, pestrou nabídkou doprovodných akcí, hudebními vystoupeními a především vynikajícím zlatavým mokem, kterého se představí na sto druhů. Ochutnat můžete z různých značek, od klasických desetistupňových piv až po nejrůznější pivní speciály.

Balóny nad hradem Bouzov

Pro své magické kouzlo je tento romantický hradu stále více vyhledávaným objektem pro pořádání společenských akcí, koncertů, divadelních představení, výstav a svateb. Jednou z mnoha veřejných akcí, která je zde pořádána, je let balónem nad hradem. Tyto tradiční přelety horkovzdušnými balóny se konají v ranních a podvečerních hodinách v měsíci srpnu.

Penzion Olomouc-ubytování v soukromí v Olomouci hodnocení